BERIT REISS-ANDERSEN: Fredsprisen er en fest med mening

Berit 4

OSLO. Fredsprisen 2023 blir offentliggjort fredag 6. oktober. Nobelkomiteens formann er Berit Reiss-Andersen. - Fredsprisvinnerne er bærere av den ideen som begrunner prisen, sier hun. - De har sterke personlige historier. Jeg gleder meg til å hedre dem, og at de skal være stjerner på de feltene de er. Nobelprisen er virkelig fest og en fest med mening.

KLIKKANNONSE VÆRTSHUSET BÆRUMS VERK

Annonse banner 980x300r.gif

 -----

Berit 3x.jpg
Berit Reiss-Andersen. Foto: Øyvind Risvik.

SISTE! Kvinnerettsaktivist Narges Mohammadi er årets vinner av Nobels fredspris, for sitt arbeid for kvinners rett til frihet i Iran. Regimet har arrestert Mohammadi 13 ganger, dømt henne 5 ganger og dømt henne til totalt 31 år i fengsel. Narges Mohammadi er fortsatt i fengsel når hun får fredsprisen.

MINNER OG MENNESKER. Som leder for Den norske Nobelkomiteen, gleder komiteens formann, Berit Reiss-Andersen, seg til å offentliggjøre hvem som får årets fredspris. Medlemmene i den mye omtalte og diskuterte komiteen har både lyttet, diskutert og kommet frem til enighet.

Årets prisutdeling er hennes siste.

Jeg spurte: Hvordan jobber egentlig en nobelkomite?

- Nobelkomiteen består av bare fem personer, forklarte Berit Reiss-Andersen. - Vi har en stor og ansvarsfull oppgave. Hvert år skal vi finne den person eller organisasjon som har gitt det viktigste bidrag til fred i det foregående år.

- Mine kolleger er sterke personligheter med mye kunnskap og erfaring. Målet vårt er å komme frem til en kandidat vi alle er enige om. Det krever at man er villig til å ikke ri egne kjepphester, men å arbeide frem en konsensus. Det krever gjensidig respekt og en velutviklet evne til å lytte. Alle må nok i løpet av prosessen fire på egne synspunkter. Det er en usedvanlig spennende og lærerik arbeidsform.

Berit 6x.jpg

- Nobelkomiteen er et av få steder hvor jeg opplever at det skapes en atmosfære hvor argumentets kraft får virke og hvor du ikke bare sitter og tenker på hvordan du skal slå ned det argumenter du er uenig i. Du må vente og lytte til hva andre sier. Mange ganger har jeg opplevd at noen har endret synspunkt etter å ha lyttet til andres argumenter. Det er ganske unikt. Det er ikke mange andre steder hvor samtaleformen er så disiplinert.

Er Nobelkomiteen et forum for å kunne endre seg som menneske?

- Jeg tror vi endrer oss hele tiden ettersom vi går ut og inn i nye oppgaver og opplever nye mennesker og blir påvirket av nye ting. Livet er jo en evig endringsprosess. Så svaret er Ja, det er klart komiteens arbeid har endret meg og gitt meg verdifull erfaring. Å lede komiteen er selvsagt krevende.

- Det er lederens oppgave å være talspersonen utad. Innad er det å komme med de gode oppsummeringer for å forstå hva vi mener og hvordan vi skal jobbe videre. Hva er det vi er interessert i nå, hva er det vi har lagt bort? Hva er det som skiller oss på dette stadium? Å definere problemstillingene i løpet av prosessen er viktig. Hva skal vi fokusere på, hvor skal vi plukke opp tråden og arbeide videre. Alle ledere burde bruke tid på å reflektere over hva som egentlig kommuniseres av medarbeidere.

Berit Reiss-Andersen er en tøff advokat. Du skal helst ikke erte deg inn på henne. Noe har til og med sagt hun er sta og egenrådig. Kan man være det i en Nobelkomite?

- Nobelkomiteen er et kollegium, svarte hun, - og med noen ytterst få historiske unntak har komiteen alltid stått samlet bak en avgjørelse. Det at man må søke en enighet, setter preg på arbeidet. Det er en komite hvor man må bidra med klare oppfatninger og synspunkter. Egenrådigheten må jeg legge igjen på trappa utenfor.

Berit 2x.jpg
Berit Reiss-Andersen. Foto: Øyvind Risvik.

Berit Reiss-Andersen hevder hun strever mye med å være på parti med Berit.

- Jeg prøver noen ganger å si at jeg må være mer snill mot meg selv, sa hun. - Jeg er nemlig en person som krever mye av meg selv. Og jeg kan nok tøye strikken ganske langt. Men jeg er også en person som håper jeg er en god venn. Vennskap og familie gir meg mye. Alle mennesker trenger rekreasjon, jeg er glad i noen få venner som betyr mye.

Berit Reiss-Andersen gleder seg til nobelfesten i november,

Det er et ufattelig stort øyeblikk når prisvinneren- eller vinnerne kommer, og å bli kjent med dem. - Fredsprisvinnerne er bærere av den ideen som begrunner prisen. De har sterke personlige historier. Jeg gleder meg til å hedre dem, og at de skal være stjerner på de feltene de er. Nobelprisen er virkelig fest og en fest med mening.

DE 10 SISTE FREDSPRISVINNERNE

2013: Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen - «For omfattende innsats for å utrydde kjemiske våpen.»

2014: Kailash Satyarthi, India - «For deres kamp mot undertrykkelsen av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse.»

Malala Yousafzai, Pakistan

2015: Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog, Tunisia - «For dens avgjørende bidrag til byggingen av et pluralistisk demokrati i Tunisia i kjølvannet av jasminrevolusjonen i 2011.»

2016: Juan Manuel Santos, Colombia - For «hans iherdige innsats for å bringe den mer enn 50 år lange borgerkrigen i landet til opphør».

2017: Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) - «for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.»

2018 - Denis Mukwege, Kongo - «for deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter».

Nadia Murad, Irak

2019: Abiy Ahmed Abiy Ahmed, Etiopia  - «for hans innsats for fred og mellomstatlig samarbeid, og da særlig for hans avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea.».

2020: Verdens matvareprogram, FN - «for dets innsats i kampen mot sult, for dets bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.»

2021: Maria Ressa, Filippinene - «for sin modige kamp for ytringsfrihet i Filippinene og Russland.»

Dmitrij Muratov, Russland

2022: Aljes Bjaljatski, Belarus - for å ha «stått opp for retten til maktkritikk og grunnleggende rettigheter for borgerne.»

Memorial, Russland

TEKST OG FOTO: ØYVIND RISVIK.

DittNorden.no

  • Adresse: Visit Drammen, Grønland 57, 3045 Drammen
  • E-post: post@VisitDrammen.no
  • Tlf.: 32 23 40 70

I samarbeid med VisitNorway og Visit Drammen

Annonsering

VisitDrammen / DittNorden er et destinasjons-byrå i samarbeid med VisitNorway. Vi publiserer artikler og omtaler på en rekke kanaler og mobile apper. Demografisk fordeling blant våre lesere er 46% kvinner og 54% menn. For info om innholdsproduksjon og annonsering, kontakt oss på telefon 32 23 40 70 eller e-post