VESTLIA RESORT: Den intime Edvard Munch (utstilling avsluttet)

Munch 1

GEILO. På Vestlia Resort finner vi en privat og unik samling med Edvard Munchs grafikk, en samling vi sent vil glemme. Det er en sterk og fascinerende opplevelse Pål Georg Gundersens gir oss med sin intense og intime samling. Det er en samling Munch-entusiaster over hele verden misunner ham. Heldig den som får oppleve Edvard Munch på Vestlia Resort.

Munch 21.jpg
Edvard Munch: Det syke Barn, 1894-95. «I det syke barn brøt jeg nye veier – det var et gjennombrudd i min kunst. – Det meste av hva jeg senere har gjort, fikk sin fødsel i dette bildet», skriver Munch om Det syke barn I. Munchs litografiske hovedverk bunner i opplevelsene rundt hans søster død. Sofie ble bare 15 år. Hendelsen satte dype spor i et ungt kunstnersinn. Munch søkte å gjenskape disse følelsene og gi de et kunstnerisk uttrykk. Bildet ble malt flerfoldige ganger og ble Munchs brudd med naturalismen. maleriet henger i Nasjonalgalleriet i Oslo. I desember 1895 døde broren til Munch av lungebetennelse. Det kan ha frembragt minnene om Sofies død. Munch er i Paris og jobber igjen fram motivet Det syke barn. Det skjøre og oppløste ansiktsuttrykket er bildets essens, og det utsnitt Munch overfører til sitt litografiske hovedverk. Tidligere har han utført to versjoner av Det syke barn i radering. De tre litografiene vi har i The Gundersen Collection er alle fra samarbeidet med Auguste Plot i Paris i perioden 1896-97. Ingen senere opptrykk er kjent.

EDVARD MUNCH PÅ VESTLIA RESORT. Mange mennesker er blitt sterkt grepet ved sitt første møte med Edvard Munchs maleri Det syke barn. Det ble Pål Georg Gundersens, også. Hans store Munchinteresse, ja, lidenskap, ble vekket tidlig på 1900-tallet da han søkte større kunnskap om Edvard Munchs produksjon, og han fikk mulighet til å kjøpe raderingen Syk pike.

MER OM THE GUNDERSEN COLLECTION: THE GUNDERSENCOLLECTION.

WEB: VESTLIA RESORT

Bakkestølvegen 81, N-3580 Geilo

Telefon: + 47 32 08 72 00

Pål Georg Gundersen fant ut at det var grafikken som hadde den største appellen – de intime, konsentrerte uttrykkene. Motivenes mange fremstillinger i fargevarianter opplevdes som besnærende og stemningsfulle bilder, akkurat det han ønsket å omgi seg med.

Kunst 7.jpg
Pål Georg Gundersen, eieren av en av verdens største samlinger med Edvard Munchs grafiske verker samt ølboller og drikkekar. Eier eiendomskonsernet Merkantilbygg og tre hotell på Geilo, Vestlia Resort, Highland Lodge med Smakeriet Beefbar og Bardøla Fjelltun. FOTO: LINE SANDVIK.

Sommeren 2008 fikk Pål Gundersen den anledningen som mange kunstsamlere drømmer om, men som ytterst få er forunt. Han kom over et stort antall grafiske arbeider av Edvar Munch i utlandet.

Over natten hadde Pål Gundersens samling, fra å være en meget god og innholdsrik samling av Munchs grafiske arbeider, blitt en av verdens flotteste private samlinger. Da kom ideen om å utgi samlingen i bokform. Resultatet ble boken Edvard Munch 50 grafiske arbeider fra Gundersen Collection, presentert av Ina Johannesen.

Munch 16.jpeg
Den første utgaven av Pål Gundersen bok om Edvard Munch, fra 2010. Skrevet av Ina Johannesen.

Tolv år etter kom en ny og utvidet utgave av Gundersen Collections bok. Kunsthistorikerne Magne Bruteig og Morten Zondag er forfatterne bak denne nye boken.

Morten Zondag har vært kunstansvarlig for samlingen siden 2014. Magne Bruteig er tidligere førstekonservator ved Munch-museet.

I tillegg til at den nye boken er en samlingskatalog, har også forfatterne gitt sine personlige tolkninger av de 58 grafiske verkene av Munch.

Munch 18.jpg
Morten Zondag. FOTO: LINE SANDVIK.

- Vi håper å gi leserne inspirasjon, bredere forståelse og enda mer glede over Munchs banebrytende grafiske verk.

Samtidig sier forfatterne at det har vært et privilegium å kunne arbeide så tett på en samling som inneholder både betydelige og til dels unike enkelteksemplarer og en gjennomtenkt og helthetlig struktur.

Nesten 60 særegne, grafiske verk av Edvard Munch er «kronjuvelen» i The Gundersen Collection.

Munch 4.jpg
Morten Zondags og Magne Bruteigs bok om Edvard Munch-samlingen i Gundersen Collection. 

Morten Zondag, som er magister i kunsthistorie og kunstansvarlig for The Gundersen Collection, er også en av verdens fremste eksperter på Edvard Munch. Han forteller:

Jeg har siden 2014 arbeidet sammen med Pål Gundersen med å utvikle The Gundersen Collections samlingen av grafiske verk av Edvard Munch

– Vi har de fem store grafikere, Albrecht Dürer som lagde noen av de første tresnittene, Rembrandt med etsning, Goya med litografien, Munch med fornyelse av tresnittet, samt Andy Warhol med serigrafien. Munch regnes som en av de store og banebrytende innen grafikken. Han fornyet grafikken. Vi ser i «To kvinner ved stranden» hvordan han drar nytte av teknikken.

Munch 19.jpg
Edvard Munch: To kvinner ved stranden, 1898-1915-17.

Det er i dag de sjeldne verkene som er det unike med The Gundersen Collection.

– Spesielt de håndkolorerte arbeidene, som er verk Munch ofte selv bevarte, eller ga til sine venner og støttespillere som Christian Gierløff og Rolf Stenersen Det var svært sjelden de kom for salg. De var knyttet til hans personlige og kunstneriske utvikling.

– Noen samlinger har stor bredde. Det er ikke noe vi tilsikter oss, forteller Morten Zondag.

- Gjennom de siste årene har det tilkommet flere og flere enestående og sjeldne verk i samlingen. Standardtrykk som ikke har vært viktige, har blitt solgt videre. Samlingen er foredlet, og den tekniske tilstanden på bildene i samlingen er av svært god kvalitet.

– Nå har vi museums-standard på samtlige verk. Verk som ethvert museum i verden ville jublet for å eie, forteller Morten Zondag.

- Når man kommer opp på dette nivået, er ikke bildene bare kostbare. De kommer sjelden ut på markedet.

Noen av de store private Munch-samlingene i verden er i ferd med å bli innlemmet i nasjonale samlinger, da blir det enda vanskeligere å få tak i gode bilder.

– Det kan gå ett eller to år uten at det dukker opp bilder som er viktige for oss. Tilgangen nå er begrenset. Og konkurransen er dermed stor på dette nivået, forteller Morten Zondag.

Munch 8.jpg
Pikene på broen.

Motivene, med unntak av «På broen» "Pikebe på broen" er alle laget mellom 1895 og 1902. Og alle er knyttet til Livsfrisen. Den enestående samlingen har fokus på tresnitt og litografi. Slik vi ser det, er Edvard Munch mer banebrytende i tresnittene og litografien.

– Pål Gundersen har en forkjærlighet for det ekspressive og intensive. Noe vi også ser i folkekunsten og i Kai Fjell. Og selvfølgelig i Edvart Munch og Peder Balke, forteller Morten Zondag.

Det handler om det uttrykksfulle – at kunstnerens sinn kommer til uttrykk i verket.

MORTEN ZONDAG

OM BAKGRUNNEN TIL FLERE AV EDVARD MUNCHS BILDER

To-kvinner-på-stranden-33.jpg
To kvinner ved stranden. 1898.

TO KVINNER VED STRANDEN

Tresnittet To kvinner ved stranden regnes som et av Munchs vakreste. Han jobbet med dette motivet gjennom flere år. I forhold til mange av de andre grafiske verkene, kjenner man ikke til noe maleri som bakgrunn for dette motivet.

Med Åsgårdstrand som tresnittets landskap, trer de to kvinnene frem som symbol på to generasjoner. Det skal være søsteren Inger og tanten Karen Bjølstad som er modellene.  En lyskledd ungdom og en sortkledd alderdom representerer livet og døden.

Munch arbeidet med dette tresnittet i flere omganger, fra 1898 til lenge etter at han var flyttet til Ekely i 1916.

Treplaten er delt i tre deler. Dermed kunne han trykke flere farger i samme omgang. Den lille odden som stikker ut i vannet, brakk av på et tidlig tidspunkt. Da la bare Munch på farge på feltet som etter trykking fremstod som hvitt.

Munch 10.jpg
Litografi. Selvportrett med knokkel. 1895.

SELVPORTRETT MED KNOKKEL

Selvportrettet er blant de tidlige grafiske bladene, fra 1895. Her ser vi at Munch ikke er helt rutinert ennå. Mellom annet er bokstaver speilvendt. Likefult et genialt bilde. Der portrettet vokser ut av mørket. Innrammet av knokkelarmen nederst. Et viktig bilde. Ikonisk. Symboliserer Memento Mori, husk du skal dø.

– Jeg tror ikke det er en utstilling med selvportretter i verden, som ikke inkluderer dette bildet. Bildet skaper en dialog med betrakteren. En enkel produksjon som skaper store kontraster, forteller Zondag.  Munch lagde 13 selvportretter i grafikk i løpet av livet.

Som litografi hører dette til et av Munchs mest betydelige.

Munch 12.jpg
Litografi: Håndkolorert Skrik. 

HÅNDKOLORERT SKRIK

Edvard Munchs «Skrik» er det mest reproduserte bildet i verden, ved siden av «Mona Lisa» av Leonardo da Vinci. Det finnes bare omtrent 25 kjente eksemplarer av dette trykket, hvorav mange er i offentlig eie rundt omkring i verden. Kun to er håndkolorert. The Gundersens Collections eksemplar er det eneste «Skrik» som er i privat eie. Og det er håndkolorert. Det er trykket i sort og håndkolorert i rødt, oransje, blått og grønt.

– Håndkolorering er som en signatur i seg selv, forteller Zondag. Proveniensen, eierhistorikken til bildet, er unik. Det har tilhørt en av Munchs aller første støttespillere, kunstsamler og lege Fredrik Arentz (1844-1914) i Kristiania, som blant annet eide maleriet "Stormen" fra 1893.  Stormen henger i dag i MOMA i New York. Det viser en stormkveld i Åsgårdstrand, med mennesker samlet fremfor mellom annet Kjøsterudgården. Dette bygget eies i dag av Pål Gundersen. Sommeren 2020 var det første året reproduksjoner av hele den grafiske Munch-samlingen til TGC ble vist frem  – i nettopp Kjøsterudgården.

– Motivet Skrik var ikke et motiv samtiden påaktet. Det var først etter 2. verdenskrig at motivet ble interessant, forteller Morten Zondag. Spesielt amerikanerne fattet interesse for bildet der hele landskapet omkring bygger oppunder skriket på bryggen.

«Det er tidspunkt hvor dagens glød og pulserende liv og varme slipper naturen og lar nattens kjølige skygge snike inn over landskapet», skriver Pola Gauguin i boka «Grafikeren Edvard Munch  – Litografier»

Munch 3.jpg
Edvard Munch: Håndkolorert Madonna.

HÅNDKOLORERT MADONNA

Munch selv uttalte selv at Madonna var hans mest populære trykk. Opprinnelig var «Elskende kvinne» tittelen.

Det er unnfangelsesøyeblikket Munch så vakkert og følsomt har formgitt. «De mystiske kreftene som i et kort øyeblikks samspill legger kimen til nytt liv», skriver Gauguin.

Mye er sagt om bildet. Det var nærmest blasfemisk i samtiden.

Opprinnelig ble det trykt i sort i 1895, i årene etterpå begynte Munch å jobbe med en fargeversjon ved hjelp av håndkolorering. I 1902 kom fargekombinasjonstrykket som de fleste kjenner, trykket med litografi og tresnitt.

The Gundersen Collection har fire utgaver av Madonna. To håndkolorert fra 1895-97. Saftig og kraftig i fargene.

– Alle trykkene har forskjellige stemninger i seg, forteller Morten Zondag.

Munch 5.jpg
Tresnitt: Håndkolorert Angst. 1896.

HÅNDKOLORERT ANGST

Samlinger har to utgaver av «Angst» fra 1896. Det ene er et litografi trykket i rødt og svart. Det andre er et tresnitt trykket i svart og håndkolorert med rødt, gult, blått og grønt. Dette trykket har også en spennende proveniens da det tidligere har tilhørt den store tyske grafikksamleren Heinrich Stinnes.

«Selv i flokk føler menneskene seg beklemt og bleike. Det er som de var til stede ved et skuespill de ikke ser men føler, skriver Gauguin.

– I 1896 har Munch vært i Paris og han kommer der i kontakt med blant annet Auguste Clot, som var en mester i fargelitografi. Noe som gjenspeiler seg i at Edvard Munchs litografier fra denne tiden får en veldig høy kvalitet. 

I bildet understrekes det dramatiske og skumle med rød himmel og sterk fortvilelse, sier Morten Zondag.

 

Munch 9x.jpg
Edvard Munch: Vampyr II, 1895.

VAMPYR II

Edvard Munch, "Vampyr II. 1895/1902. Litografi og fargetresnitt, trykt fra to steiner og en treplate som er delt i fire. Trykt i sort, rødt, grønt, blått og gult/oker.

«Vampyr er egentlig det der gjør bildet litterært, det er i virkeligheten blot en kvinde der kysser en mann på nakken», skriver Munch om bildet Vampyr.

Maleriet Kjærlighet og smerte ble malt i Berlin i 1893. Det ble senere omdøpt til Vampyr .

Den finske forfatteren Adolf Paul var en venn i Berlin-kretsen. Han var til stede da Munch malte modellen med det lange flammende røde håret «som fløt nedover henne som blod». «Knel ned foran henne og legg ditt hode i hennes skjød», ropte Munch til Paul. Modellen bøyde seg over ham og presset leppene mot hans nakke. Håret fløt nedover mens Munch malte. På kort tid hadde Munch malt sin Vampyr.

I 1895 lagde Munch det første grafiske trykket av bildet. I "Vampyr 1" I vises paret framfor et vindu med gløtt i gardinet. Vampyr II tegnet han med litografisk kritt og tusj på baksiden av stenen til madonna-litografiet. Nå er paret omgitt av en tung skygge mot en nøytral bakgrunn.

The Gundersen Collection sine versjoner av Vampyr II viser hvordan kunstneren forandret stemningen i bildet med ulike fargenyanser og papirkvalitet. «Saken er man til forskjellige tider ser med forskjellige øyne», skrev Munch. Han la til at måten man ser på er avhengig av sinnsstemning man er i.  Dert er det som gir kunsten interesse.

I 1902 utviklet han "Vampyr II"  til et flerfarget grafisk blad. Et kombinasjonstrykk med bruk av både litografisk sten og treplater.

Kyss IV.jpg
Edvard Munch: Kyss IV.

KYSS IV

I 1902 fikk Munch endelig sitt gjennombrudd som grafiker. Mange av de sentrale motivene fra 1890-årene ble bearbeidet og videreutviklet. Mellom annet tresnittet og raderingen Kyss. Mannen og kvinnen i omfavnelse og kyss i et privat rom.

Kyss ble et sentralt tema og et av Livsfrisens seks første bilder.

Munch lager flere versjoner av motivet. I tresnittversjonen II blir interiøret erstattet av rytmiske linjer som omkranser paret i et udefinerbart rom. I løpet av 1898 skjærer han versjon III. Trykkplatene blir nå delt opp. Når Munch tar opp igjen motivet i 1902, tar han utgangspunkt i versjon III.

I versjon VI, som er i The Gundersen Collection,  har Munch brukt en hel treplate med gråbrun farge på et brunt og grovt papir. Den skulpturelle formen på paret er trykt i en sort, gjennomskinnelig farge, slik at bakgrunnen blander seg med formen deres. Paret blir en del av bakgrunnen men likevel i forgrunnen.

Kvinne med rødt hår.jpg
Edvard Munch: Kvinne med rødt hår og grønne øyne. Synden. 1902.

KVINNE MED RØDT HÅR OG GRØNNE ØYNE

Munch startet å jobbe med en rødhåret modell da han kom tilbake til Berlin i 1902. Et fotografi i hans atelier viser modellen i samme stående, ryggvendte stilling som i maleriet kalt Akt med langt rødt hår.  Samtidig må han ha jobbet med litografiet Synden. 

Kvinnetypen her er ikke ukjent i Munchs kunst. Med en side han både har kjent og fryktet, skriver Pola Gauguin.  Det handler om den kalde, erotiske kvinnen, som ser på kjærlighetsakten som et seksuelt behov uten hengivelse eller offer.

Sjalusix.jpg
Edvard Munch: Sjalusi 1 1896.

SJALUSI 1

Sjalusien gjorde også sin inntreden i kunsten om kjærligheten og livet. Selv fikk Munch føle på sjalusien da han mistenkte at hans gifte elskerinne Milly Thaulow hadde en annen elsker.

Maleriet Sjalusi ble malt i  1895 da Munch bodde i Berlin. I kretsen hans vanket frigjorte Dagny Juell som var kommet til byen i 1893 for å studere musikk. Mange i kretsen var tiltrukket av henne, mellom andre Munch og August Strindberg. Dagny giftet seg etter noen måneder med den tysk-polske forfatteren Stanislav Przybyszewski.

Om motivet Sjalusi skriver Munch: «Et mystisk blikk den skinsykes – i disse to stikkende øine er konsentreret som i en krystall mange mange speilbilleder – Blikket er forskende interessert hadefuldt og elskovsfuldt en essens av hende som de alle har felles».

TEKST: ØYVIND RISVIK OG MORTEN ZONDAG. Informasjon fra nettstedet til The Gundersen Collection.

DittNorden.no

  • Adresse: Visit Drammen, Grønland 57, 3045 Drammen
  • E-post: post@VisitDrammen.no
  • Tlf.: 32 23 40 70

I samarbeid med VisitNorway og Visit Drammen

Annonsering

VisitDrammen / DittNorden er et destinasjons-byrå i samarbeid med VisitNorway. Vi publiserer artikler og omtaler på en rekke kanaler og mobile apper. Demografisk fordeling blant våre lesere er 46% kvinner og 54% menn. For info om innholdsproduksjon og annonsering, kontakt oss på telefon 32 23 40 70 eller e-post